Θύλακες Αριστείας ΤΕΙ Αθήνας 
Θύλακες Αριστείας ΤΕΙ Αθήνας
Καλώς ήρθατε στους Θύλακες Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας, σκοπός των οποίων είναι η προβολή κάθε εξαίρετης δραστηριότητας που συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Στους Θύλακες Αριστείας υπάρχουν οι κάτωθι υποκατηγορίες που αφορούν σε:

1. Αποφοίτους

2. Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.)

3. Ομότιμοι Καθηγητές – Συνταξιοδοτηθέντες

4. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) και Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.)

5. Φοιτητές

6. Τμήματα

7. Υπηρεσίες

8. Προγράμματα

9. Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Παρακαλούμε για την αποστολή προτεινόμενων προς ανάρτηση δράσεων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nhatzi@teiath.gr.

 

Καθηγητής Περικλής Λύτρας
Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας