Αλλαγές στην διευθυνσιοδότηση του ΔΙΟΔΟΣ και στην πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και εσωτερικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Η διαχείριση του ΔΙΟΔΟΣ θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές του ΔΙΟΔΟΣ για την σταδιακή μετάβαση των διευθύνσεων IP που αποδίδονται στους συνδρομητές του από χώρο των ιδρυμάτων σε χώρο του ΕΔΕΤ. Η αλλαγή αυτή ενδεχομένως να επηρεάσει την πρόσβαση των συνδρομητών σε εσωτερικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων ή σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Σχετικά με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALlink - http://www.heal-link.gr/), οι συνδρομητές του ΔΙΟΔΟΣ πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής:

  1. Για ηλ. βιβλιοθήκες που παρέχουν την δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (institution login) η πρόσβαση μέσω διεύθυνσης IP δεν είναι πια απαραίτητη και καταργείται. Οι συνδρομητές του ΔΙΟΔΟΣ προτρέπονται να χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες από οπουδήποτε. Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή θα είναι στο μέλλον απαραίτητη ακόμα και για πρόσβαση μέσα από το οικείο ίδρυμα του καθενός. Λεπτομέρειες για το ποιες βιβλιοθήκες υποστηρίζουν αυτή την λειτουργία μπορούν να βρεθούν στην σελίδα του ΣΕΑΒ http://www.heal-link.gr.
  2. Για ηλ. βιβλιοθήκες που δεν διαθέτουν ακόμα υποστήριξη για χρήση ιδρυματικού λογαριασμού, η πρόσβαση μέσω IP παραμένει ως έχει και θα επιτρέπεται κανονικά και από τον νέο χώρο του ΔΙΟΔΟΣ. Σημειώνεται ότι εν καιρώ όλες οι ηλ. βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιούν την μέθοδο του ιδρυματικού λογαριασμού, οπότε εντέλει η πρόσβαση μέσω ΙΡ θα καταστεί μη απαραίτητη.
Για προβλήματα που αφορούν πρόσβαση σε εσωτερικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων οι συνδρομητές προτρέπονται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του οικείου ιδρύματός τους (πχ Κέντρο Δικτύων) για να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές πρόσβασης στις εσωτερικές υπηρεσίες (πχ με χρήση VPN).

Τέλος, η διαχείριση του ΔΙΟΔΟΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι μαζί με την αλλαγή του χώρου IPv4, πλέον γίνεται διαθέσιμη και συνδεσιμότητα IPv6 στους συνδρομητές. Σημειώνεται ότι για να λειτουργήσει η συνδεσιμότητα IPv6, χρειάζεται απαραίτητα τερματική συσκευή με την κατάλληλη δυνατότητα.

Για ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή σχόλια οι συνδρομητές του ΔΙΟΔΟΣ μπορούν όπως πάντα να επικοινωνήσουν μέσα από την κατάλληλη φόρμα στο http://diodos.gsrt.gr/.

 


^ Αρχή Σελίδας