Καλωσόρισμα στο ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς μέσα στο χρόνο, γεγονός που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του μέσα στην ιδιόμορφη και συχνά αντίξοη κοινωνικοικονομική ελληνική πραγματικότητα και το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Οι μηχανισμοί ευελιξίας και προσαρμοστικότητας που διαθέτει σήμερα δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά αποτελούν προϊόντα της συνειδητής προσπάθειας και των μακροχρόνιων αγώνων επικράτησής του στο γεμάτο προκλήσεις χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.


Η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΤΕΙ έρχεται ως φυσική συνέχεια της εξελικτικής του πορείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο και λειτουργικό ηλεκτρονικό εργαλείο αποτελεσματικής προσέγγισης και ενημέρωσης για τη δομή,  την οργάνωση, τη  λειτουργία, τις επιμέρους δραστηριότητες και κυρίως το σκοπό ύπαρξης  κάθε Τμήματος και Υπηρεσίας και όχι μόνο. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πύλη στη γνώση.


Αποτελεί το προϊόν εμπεριστατωμένης έρευνας των αναγκών που επιδιώκει να καλύψει το Ίδρυμά μας σε συνδυασμό με τη συγκριτική μελέτη των ιστοσελίδων διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αντλήθηκαν πολύτιμες πληροφορίες και θετικά στοιχεία καθώς και την κατά περίπτωση αξιολόγηση και εφαρμογή των πλέον πρόσφατων επιτευγμάτων της τεχνολογίας.


Διανύουμε την εποχή του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας οφείλουμε λοιπόν να υπακούσουμε στις επιταγές των καιρών και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν προς όφελος του Ιδρύματός μας.


Σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα  του ΤΕΙ Αθήνας με την ελπίδα ότι θα προσφέρει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα όλων των χρηστών, ανεξαρτήτως μορφωτικού, κοινωνικού, οικονομικού ή άλλου επιπέδου, θα εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και θα διαμορφώσει ένα κανάλι αδιάλειπτης επικοινωνίας με όλα τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας καθώς και με όλα τα μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.


Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας

Δημήτριος Νίνος

Καθηγητής


^ Αρχή Σελίδας