Τμήματα Σχολών ΤΕΙ Αθήνας με πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Σύμφωνα με την αρ. 39/05-12-2012 απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας, τα κάτωθι αναφερόμενα τμήματα Σχολών ΤΕΙ Αθήνας έχουν πάρει πιστοποιητικό  EN ISO 9001 : 2008:

Τμήματα

1.         Ηλεκτρονικής

2.         Πληροφορικής

3.         Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

4.         Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

5.         Εμπορίας  & Διαφήμισης

6.         Τεχνολογίας Τροφίμων

7.         Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

8.         Συντήρησης  Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης

9.         Γραφιστικής

10.      Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμός Αντικειμένου

11.      Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

12.      Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας

13.      Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών

14.      Ιατρικών Εργαστηρίων

15.      Μαιευτικής

16.      Νοσηλευτικής Α΄

17.      Νοσηλευτικής Β΄

18.      Οδοντικής Τεχνολογίας

19.      Οπτικής και Οπτομετρίας

20.      Φυσικοθεραπείας

 


^ Αρχή Σελίδας