Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΩΝ. Τ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 1. Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ - LAROUSE - BRITANNICA
 2. Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιος ΠΡΩΪΑΣ
 3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστημονική Επετηρίς, Αθήναι 1972
 4. Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
 5. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 180/τ.Α/29-08-1970
 6. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 173/τ.Α/24-11-1983
 7. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 129/τ.Α/07-09-1984
 8. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 167/τ.Α/07-10-1994
 9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 156/τ.Α/31-07-1995
 10. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 174/τ.Α/30-07-1996
 11. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου   07/τ.Α/30-01-1997
 12. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 102/τ.Α/13-04-1997
 13. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 218/τ.Α/23-10-1997
 14. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 136/τ.Α/23-06-1998
 15. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων, νεότητα και εκπαίδευση, Αθήνα 1996
 16. Η φωνή των εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Αθήνας, περιοδική ενημερωτική έκδοση, άρθρο Επίτιμου Προέδρου ΣΕΠ ΤΕΙ-Α καθηγητού Δρος Κων.Τ.Κολιόπουλου, Αθήνα εαρινό εξάμηνο 1996
 17. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Προγράμματα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 1998-1999
 18. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Προγράμματα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 1999-2000
 19. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκήρυξη προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα 1995
 20. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προκήρυξη προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μυτιλήνη 1999
 21. Παπαθεοδοσίου, Θ., Τεχνολογική Εκπαίδευση 1950-1998, σελίδες στο Ιnternet, Αθήνα 1998
 22. Πρακτικά γενικών συνελεύσεων ΣΕΠ ΤΕΙ-Α ετών 1993 και 1994 (Προεδρία Κων.Τ.Κολιόπουλου)
 23. Πρακτικά γενικών συνελεύσεων ΣΕΠ ΤΕΙ-Α ετών 1995 και 1996 (Προεδρία  Νικ..Γ.Τσιάρα)

^ Αρχή Σελίδας