Φωτογραφικό Υλικό 1976 - 1979
Ορκομωσία σπουδαστών 1978

Φωτογραφίες του 1978 του καθηγητή κ. Αντώνη Ανδριτσάκη, Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας

ΕκδρομήΦωτογραφίες του 1979 του καθηγητή
κ. Αντώνη Ανδριτσάκη, Γενικό Τμήμα
Φυσικής, Χημείας

<< Φωτογραφικό Υλικό ^ Αρχή Σελίδας