Φωτογραφικό Υλικό 1980 - 1983
Δραστηριότητες εκπαιδευτικώνEκπαιδευτικοί διαφόρων ΚΑΤΕΕ της χώρας σε Παιδαγωγικό 'Ιδρυμα της Αγγλίας
(1980), σημειώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών από την Αθήνα
(Φωτογραφία Γ.Κατσούρας).Εκπαίδευτική εκδρομή 6ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρονικής
στο δορυφορικό σταθμό του ΟΤΕ στις Θερμοπύλες (1981).
(Φωτογραφία Σ.Φραγκόπουλος)Πανηγυρική εκδήλωση για τη συνεργασία του ΤΕΙ Αθήνας με το
εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα IUT Metz
(Φωτογραφία Αντώνης Ανδριτσάκης)

<< Φωτογραφικό Υλικό ^ Αρχή Σελίδας