Ημερίδα με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Το Άλμα από τη Γνώση στην Πράξη και στην Απασχόληση»
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Το Άλμα από τη Γνώση στην Πράξη και στην Απασχόληση» που θα πραγματοποιηθεί στις 20-10-2015 και ώρες 09:00πμ – 17:00μμ στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπι- στημίου 52, Αθήνα).


Πρόσκληση

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόγραμμα κ. Κώστα ΚαδήΜε εκτίμηση,
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Αναπληρωτής Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας