Συνεργασία με Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Yποβολή αιτήσεων έως 1/9/2016.
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Σας ενημερώνουμε ότι τα ελληνικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι επιλέξιμα να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας με ακαδημαϊκούς ελληνικής καταγωγής που εργάζονται σε Πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς τομείς. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η διαχείριση των σχεδίων γίνεται από το International Institute of Education, στις ΗΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://www.iie.org/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program#.V0-5JTV96Uk

<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας