Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ΤΕΙ Αθήνας
Στο ΤΕΙ Αθήνας λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
από τα οποία τα 15 είναι αυτοδύναμα και τα 11 πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με άλλα Ιδρύματα.
Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα Π.Μ.Σ. με αλφαβητική σειρά ανά Σχολή, σε δύο κατηγορίες:
I. Aυτοδύναμα και II. Συνδιοργανώσεις:

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 

Ι. Αυτοδύναμα:

 

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Πολυχρονόπουλος, gpolyc@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 741/τ. Β¶/29-04-2015

Δίδακτρα: 3.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

2. Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Ιστότοπος: http://master-healthmanage.hc.teiath.gr/

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Διευθυντής Σπουδών: Σ. Σούλης, soulsot@windtools.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 741/τ. Β¶/29-04-2015

Δίδακτρα: 2.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

 

ΙΙ. Συνδιοργανώσεις:


1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό.

 

Ιστότοπος: http://tourpost.teiath.gr/

Διευθυντής Σπουδών: Περικλής Λύτρας, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1485/B¶/16-7-2015

Δίδακτρα: 3.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Ε.Κ.Κ.Ε.

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) ΙδρύματαΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

 

Ι. Αυτοδύναμα:


1. Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση.

 

Ιστότοπος: http://tiemps.ml.teiath.gr/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Καρίκας, Καθηγητής, karikasg@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 741/τ. Β¶/29-04-2015

Δίδακτρα: 3.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

2. Κοινωνική Εργασία.

Δυο κατευθύνσεις: α) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια και

β) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία. 

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=35654&lang=el

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διευθυντής Σπουδών: Χ. Ασημόπουλος, chasimo@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1137/Β¶/ 05-05-2014

Δίδακτρα: 3.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

3. Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/ebnd/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Χ. Τσίου, Καθηγήτρια,  ctsiou@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 1376/Β¶/29-05-2014

Δίδακτρα: 4.000,00 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

 

4. Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση.

 

Ιστότοπος: http://edutech.teiath.gr/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων & Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Διευθυντής Σπουδών: Ε. Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2017, ΦΕΚ: 1546/Τεύχος Β/5-5-2017

Δίδακτρα: 3.500,00 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιδρύματος:

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής


 

5. Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα.

Δυο κατευθύνσεις: α) Κοινοτική Μαιευτική φροντίδα και β) Τεχνολογία στην Μαιευτική

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/msc_midwi/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Α. Λυκερίδου, klyker@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2016, ΦΕΚ: 423/τ. Β¶/22-02-201

Δίδακτρα: 3.400 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

Αγγλικός τίτλος: «Advanced and Evidence Based Midwifery Care», (Primary Midwifery Care), (Technology in Midwifery)


6. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/optics/mscito/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας

Διευθυντής Σπουδών: Π. Δρακόπουλος, Καθηγητής, pdrak@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): Από τον Σεπτέμβριο 2015, ΦΕΚ: 2532/Β΄/23-09-2014

Δίδακτρα: 3.000 ¤(συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

7. Τραύματα & Έλκη - Θεραπεία & Φροντίδα.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/trauma/articles.php?id=32939&lang=el

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Μ. Κελέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, mkel@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1137/τ. Β¶/05-05-2014

Δίδακτρα: 3.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

 

 

ΙΙ. Συνδιοργανώσεις:


1. Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2007-2008, ΦΕΚ: 1414/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 4.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

 

2. Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή.

 

Ιστότοπος: http://researchreproduction.gr/site/

Διευθυντής Σπουδών: Γεώργιος Μαστοράκος, Αναπλ. Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2007-2008, ΦΕΚ: 1415/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 3.600 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS : 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας / Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

3. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2006-2007, ΦΕΚ: 1400/B¶/7-7-2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα 


 

4. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας & Καρδιολογική Νοσηλευτική.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2003-2004, ΦΕΚ: 1414/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα


 

5. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας.

 

Ιστότοπος: http://healthpromotion.med.uoa.gr/   - http://grammateia.med.uoa.gr/new/

Διευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2004-2005, ΦΕΚ: 1400/ Β/17.7.2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Φιλοσοφικής, Τμήμα Ψυχολογίας

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 


 

 

 

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

 

 

Ι. Αυτοδύναμα:

 

 

1. Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία.

 

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/sgtks/graphics/smartpack/articles.php?mid=25025&lang=el

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών / Τμήμα Γραφιστικής / Κατεύθ. Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

Διευθυντής Σπουδών: Σ.Νομικός, nomic@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2017, ΦΕΚ: 979–23/3/2017

Δίδακτρα: 2.600 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

2. Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά.

 

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/photography/master/

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών / Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Βλασσάς, vlassasg@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1493/τ. Β¶/16-07-2015

Δίδακτρα: 4.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120


3. Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Ιστότοπος: http://master-conservation.teiath.gr

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών / Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Διευθυντής Σπουδών: Σταμάτιος Μπογιατζής, sboyatzis@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2018, ΦΕΚ: 2368/τΆΒΆ/12.7.2017

Δίδακτρα: 3.200 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90


 

 

ΙΙ. Συνδιοργανώσεις:


1. Μουσειακές Σπουδές.

 

Ιστότοπος: http://www.museum-studies.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Παναγιάρης, Καθηγητής, gpanag@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 3357/Β΄/15-12-2014

Δίδακτρα: 2.100 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α. 1. Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 2. Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

 

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 

 

Ι. Αυτοδύναμα:

 

1. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου.

Δύο κατευθύνσεις: α) Οίνος και β) Ζύθος.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/pms/

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Διευθυντής Σπουδών: Η. Κόρκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, elkorkas@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 2776/Β΄/31-10-2013

Δίδακτρα: 3.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

2. Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων.

Δυο κατευθύνσεις: α) Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων και β) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/categories.php?mid=14960&id=32309&lang=el

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής Σπουδών: Η. Λάζος, Καθηγητής, elazos@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 719/Β΄/21-03-2014

Δίδακτρα : 3.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

 

Ι. Αυτοδύναμα:

 

 

1. Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

 

Ιστότοπος: http://geospatial.teiath.gr

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Διευθυντής Σπουδών: Β. Παγούνης, Καθηγητής, pagounis@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2016, ΦΕΚ: 1793/τ. ΒΆ/17-06-2016

Δίδακτρα: 2.400 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 1202. Προηγμένα Συστήματα & Μέθοδοι στη Βιοιατρική Τεχνολογία.

 

Ιστότοπος: http://www.bme.teiath.gr/msc/

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Διευθυντής Σπουδών: Ι. Βαλαής, Καθηγητής, valais@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 2208/Β¶/ 12-08-2014

Δίδακτρα: 1.200 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/stef/electronics/msc

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Διευθυντής Σπουδών: Δ. Τριάντης, Καθηγητής, triantis@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2012, ΦΕΚ: 445/Β¶/24-2-2012

Δίδακτρα: 1.700 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

 

4. Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων.

 

Ιστότοπος: http://msc-cnt.cs.teiath.gr

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Πάντζιου, Καθηγήτρια, pantziou@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 2898/Β/15-11-13

Δίδακτρα: 2.080 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 


ΙΙ. Συνδιοργανώσεις:


 

1. Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών.

Με κατεύθυνση τις Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων.


Ιστότοπος: http://master-isicg.teiath.gr

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Μιαούλης, Καθηγητής, gmiaoul@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2013, ΦΕΚ: 181/Β΄/31-1-2013

Δίδακτρα: 1.950 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Πανεπιστήμιο της Limoges, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

 

2. Τεχνολογία της Ενέργειας.

 

Ιστότοπος: http://mscentech.et.teiath.gr

Διευθυντής Σπουδών: Μ. Σαμαράκου, Καθηγήτρια, marsam@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 1359/Β¶/ 28-05-2014

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Heriot Watt University, School of Engineering and Physical Sciences

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

3. Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία.

 

Ιστότοπος: http://itmb.di.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2006-2007, ΦΕΚ: 906/B¶/19-5/2015

Δίδακτρα: 2.400 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

- Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

- Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από όλα τα Ιδρύματα

 

 
^ Αρχή Σελίδας