Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας - ΣΕΥΠ


Π.Μ.Σ. της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

 

Στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας
λειτουργούν συνολικά 12 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

από τα οποία τα 6 είναι αυτοδύναμα και τα 5 πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με άλλα Ιδρύματα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα Π.Μ.Σ. της ΣΕΥΠ με αλφαβητική σειρά, σε δύο κατηγορίες:
I. Aυτοδύναμα και II. Συνδιοργανώσεις:Ι. Αυτοδύναμα:


1. Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση.

 

Ιστότοπος: http://tiemps.ml.teiath.gr/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Διευθυντής Σπουδών: Γ. Καρίκας, Καθηγητής, karikasg@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 741/τ. Β¶/29-04-2015

Δίδακτρα: 3.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

2. Κοινωνική Εργασία.

Δυο κατευθύνσεις: α) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια και

β) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία. 

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=35654&lang=el

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διευθυντής Σπουδών: Χ. Ασημόπουλος, chasimo@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1137/Β¶/ 05-05-2014

Δίδακτρα: 3.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

3. Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/ebnd/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Χ. Τσίου, Καθηγήτρια,  ctsiou@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2014, ΦΕΚ: 1376/Β¶/29-05-2014

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120


5. Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα.

Δυο κατευθύνσεις: α) Κοινοτική Μαιευτική φροντίδα και β) Τεχνολογία στην Μαιευτική

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/msc_midwi/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Α. Λυκερίδου, klyker@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2016, ΦΕΚ: 423/τ. Β¶/22-02-201

Δίδακτρα: 3.400 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

Αγγλικός τίτλος: «Advanced and Evidence Based Midwifery Care», (Primary Midwifery Care), (Technology in Midwifery)


6. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/optics/mscito/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας

Διευθυντής Σπουδών: Π. Δρακόπουλος, Καθηγητής, pdrak@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): Από τον Σεπτέμβριο 2015, ΦΕΚ: 2532/Β΄/23-09-2014

Δίδακτρα: 3.000 ¤(συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 3, ECTS: 90

 

7. Τραύματα & Έλκη - Θεραπεία & Φροντίδα.

 

Ιστότοπος: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/trauma/articles.php?id=32939&lang=el

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής

Διευθυντής Σπουδών: Μ. Κελέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, mkel@teiath.gr

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2015, ΦΕΚ: 1137/τ. Β¶/05-05-2014

Δίδακτρα: 3.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

 

 

ΙΙ. Συνδιοργανώσεις:


1. Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2007-2008, ΦΕΚ: 1414/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 4.500 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

 

2. Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή.

 

Ιστότοπος: http://researchreproduction.gr/site/

Διευθυντής Σπουδών: Γεώργιος Μαστοράκος, Αναπλ. Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2007-2008, ΦΕΚ: 1415/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 3.600 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS : 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας / Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα

 

3. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2006-2007, ΦΕΚ: 1400/B¶/7-7-2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα


 

4. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας & Καρδιολογική Νοσηλευτική.

 

Ιστότοπος: http://www.icu.uoa.gr/   - www.grammateia.med.uoa.gr

Διευθυντής Σπουδών: Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2003-2004, ΦΕΚ: 1414/B¶/8-7-2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα4. Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση.

 

Ιστότοπος: http://edutech.teiath.gr/

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων & Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Διευθυντής Σπουδών: Ε. Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2017, ΦΕΚ: 1546/Τεύχος Β/5-5-2017

Δίδακτρα: 3.500,00 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιδρύματος:

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής


 

5. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας.

 

Ιστότοπος: http://healthpromotion.med.uoa.gr/  - http://grammateia.med.uoa.gr/new/

Διευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής

Έναρξη Λειτουργίας (έτος): 2004-2005, ΦΕΚ: 1400/ Β/17.7.2015

Δίδακτρα: 4.000 ¤ (συνολικά), Εξάμηνα Σπουδών: 4, ECTS: 120

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

- Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Φιλοσοφικής, Τμήμα Ψυχολογίας

- ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τα δυο (2) Ιδρύματα


 ^ Αρχή Σελίδας