Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένας από τους Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών αφορούν αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές ή μη) οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που θα υλοποιηθούν υπό τη φροντίδα του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:

Α) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτηρίων
• 60 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
• 28 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

Β) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
• 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
• 20 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

Γ) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
• 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
• 22 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

Στα Προγράμματα διδάσκουν Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος και Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Συνεργάτες του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες: http://energy_inspectors.et.teiath.gr/^ Αρχή Σελίδας