Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένας από τους Πιστοποιημένους Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από το έτος 2012 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης για υποψήφιους ενεργειακούς επιθεωρητές που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.,   στα πλαίσια της διαδικασίας που απαιτείτο για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της εξεταστικής διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4409/2016, και με βάση το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια με παράλληλη χρήση του απαραίτητου λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, διοργανώθηκε νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την

Εφαρμογή του Λογισμικού ΚΕΝΑΚ για Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων   απευθύνονται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ασκήσουν την δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 28 συνολικά ώρες, κατανεμημένες σε δύο ημερολογιακές εβδομάδες και περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση με παράλληλη χρήση του λογισμικού για διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε πραγματικά κτίρια, δηλαδή ένα κτίριο κατοικίας (διαμέρισμα) και ένα εμπορικό κτίριο (κατάστημα).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΕΣΤΕ  ΕΔΩ

 

 ^ Αρχή Σελίδας