Πιστοποίηση Γνώσης Αραβικών
Την 31-3-2016 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Αθήνας και το An-Najah National University of Nablus, υπέγραψαν Memorandum of Understanding για κοινές προσπάθειες στους τομείς της Επιστήμης, της Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας και του Πολιτισμού.

Δείτε περισσότερα την Ιστοσελίδα : arablang.org

Σελίδα στο Facebook : Arabic Language Certification
^ Αρχή Σελίδας