Μνημόνιο Συνεργασίας ΤΕΙ Αθήνας - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ)
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Ε.Ο.Δ.Δ.) και του ΤΕΙ Αθήνας
Στο Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας), πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του ΤΕΙ Αθήνας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ), που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή Μιχαήλ Μπρατάκο και τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΕΟΔΔ Καθηγητή Σπύρο Φλογαΐτη.


Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας οι Αναπληρωτές Προέδρου Καθηγητές Π. Καλδής και Π. Λύτρας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ. Αμίτσης και εκ μέρους του ΕΟΔΔ η Β. Λύκουρα, Υποδιευθύντρια του Εκτελεστικού Γραφείου του Διευθυντή, ο Ι. Πολίτης, Υποδιευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου, ο Ι. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθυντής της Ακαδημίας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΕΟΔΔ, ο Σ. Βαρουξάκης, Πρέσβυς - Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Μεσόγειο του ΕΟΔΔ και η Β. Σουλάνδρου, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του ΕΟΔΔ.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION - EPLO)
είναι ένας Διεθνής Οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με τη "Συμφωνία για την Ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου" της 27ης Οκτωβρίου 2004. Σκοπός του είναι η δημιουργία και διάδοση γνώσεων στο χώρο του δημοσίου δικαίου με την ευρύτερη έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων του εθνικού, συγκριτικού και Ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του περιβαλλοντικού δικαίου κ.ά., καθώς και η προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών.

Το Μνημόνιο αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο φορέων για την προώθηση δράσεων ερευνητικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα πεδία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημόσιας διοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της καλής νομοθέτησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, του τουρισμού, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, της μετανάστευσης και του ασύλου, και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η υλοποίηση του θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ του μεγαλύτερου Ελληνικού ΑΕΙ της τεχνολογικής εκπαίδευσης και του μοναδικού Διεθνούς Οργανισμού με έδρα την Αθήνα, εξασφαλίζοντας κρίσιμες συνέργειες και δικτυώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Σχετική δημοσίευση στο esos: http://www.esos.gr/arthra/44081/mnimonioy-synergasias-tei-athinas-eoddΔείτε όλα τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας