Το ΤΕΙ Αθήνας μέλος του United Nations Academic Impact - UNAI
Η Διοίκηση του ιδρύματος θα ήθελε να σας πληροφορήσει ότι, το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί πλέον μέλος ενός ακόμη διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού, του Ακαδημαϊκού Αντίκτυπου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI).

Στον UNAI συμμετέχουν περισσότερα από 1.000 ΑΕΙ 120 διαφορετικών χωρών παγκοσμίως, με κύριο στόχο τη συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση πανανθρώπινων αξιών, όπως η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως μέλος, το ΤΕΙ Αθήνας απαιτείται να πραγματοποιεί τουλάχιστον μια δράση ανά ημερολογιακό έτος, για την υποστήριξη του UNAI και των δέκα αρχών του.

Δείτε ακόμα: Πιστοποιητικό Αποδοχής του Ιδρύματος, Εγχειρίδιο του Οργανισμού

Ιστοσελίδα UNAI: https://academicimpact.un.org/


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας