Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο ΣυνεργασίαςΣτα γραφεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας (ΟΚΕ), ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Μιχάλης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Νικόλαος Δεμερτζής, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας που αφορά στα ακόλουθα θέματα:

  1. Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων μελετητικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στους τομείς του κοινωνικού διαλόγου, της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, του τουρισμού, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  2. Σχεδιασμός και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε εθνικό, περιφερειακό (με έμφαση στην Περιφέρεια Αττικής) και τοπικό επίπεδο
  3. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων
  4. Συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων με συμμετοχή στελεχών και εμπειρογνωμόνων από τα εμπλεκόμενα μέρη
  5. Συμμετοχή στελεχών και εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ στο διδακτικό έργο του ΤΕΙ Αθήνας (συνδιδασκαλία σε προπτυχιακό ή /και αυτοδύναμη διδασκαλία  σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών)
  6. Ανάπτυξη συμβατικών ή εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος
  7. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις υποδομές και τα εργαστήρια των φορέων για την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών ή/και την πρακτική άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας στο ΕΚΚΕ και την ΟΚΕ
  8. Συμμετοχή στελεχών και εμπειρογνωμόνων του ΕΚΚΕ και της ΟΚΕ στο πλαίσιο συν-επίβλεψης πτυχιακών εργασιών ή επίβλεψης μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας
  9. Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.Αναφορικά με τη λειτουργία της συνεργασίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Οι φορείς θα ανταλλάσουν σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, καλύτερος προγραμματισμός στη διαχείριση ακαδημαϊκών / κοινοτικών ή και άλλων προγραμμάτων μελέτης, έρευνας και ηλεκτρονικής διδασκαλίας  (e-learning).
Με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών ορίζονται οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και συγκροτούνται Θεματικές Ομάδες Εργασίας.Σχετική δημοσίευση στο esos: http://www.esos.gr/arthra/42187/protokollo-synergasias-tei-athinas-oke-kai-ekke


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
^ Αρχή Σελίδας