Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.) της Ελλάδας και του ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Οι Πρόεδροι των δύο μεγάλων αυτών Οργανισμών, Μιχάλης Μπρατάκος και Ισίδωρος Κούβελος, υπέγραψαν Συμφωνητικό Συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και της ΕΘΝΟΑ, με το οποίο αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου:

  • Να υποβάλλουν κοινές προτάσεις σε ευρωπαϊκά ερευνητικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά, αθλητικά, κ. ά. προγράμματα και να αναλάβουν και εκτέλεση έργων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στους χώρους τους.
  • Να λειτουργήσουν θερινά σχολεία και επιμορφωτικά προγράμματα κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κλασικού αθλητισμού και υγείας, ευαισθητοποίησης για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και βίας στους χώρους εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικών συναναστροφών, ιαματικού τουρισμού και ευεξίας, πολιτισμικής και θρησκευτικής προσέγγισης, προώθησης της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασ-μού μεταξύ των λαών της Ευρώπης και τρίτων χωρών καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος με τη χρήση πηγών πράσινης ενέργειας.
  • Να διοργανώσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Να παροτρύνουν την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών με έμφαση σε τομείς που προάγουν τις αναπτυξιακές διαδικασίες και τους στόχους του Ολυμπιακού Ιδεώδους.
  • Να προσφέρουν διαδραστική επιμόρφωση σε άτομα με αναπηρίες και άτομα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία.
  • Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή σε συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα που απασχολούν την τοπική, την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κοινωνία.
  • Να παρέχουν συμβουλές τεχνογνωσίας σε τρίτους.

 Ιστότοπος της ΕΘΝΟΑ: http://hoa.org.gr/


Σχετική δημοσίευση στο esos: http://www.esos.gr/arthra/42359/symfonitiko-synergasias-ypografike-metaxy-toy-tei-athinas-kai-tis-ethnikis-olympiakis


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
^ Αρχή Σελίδας