Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης & Αποκατάστασης (ΚΕ.Π.Π.Α) και του ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
^ Αρχή Σελίδας