Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και του ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας