Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε. και του ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
^ Αρχή Σελίδας