Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και του Eρευνητικού Eργαστηρίου Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών-S.O.C.R.A.T.E.S.
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας