Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Γενικού Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και του ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας