6-9/9/2016, Παγκόσμιο Συνέδριο 2016 Global Social EconomyForum


Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου 2016 Global Social Economy Forum (www.gsef2016.org) που διεξήχθη το διάστημα 6-9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μόντρεαλ του Καναδά με θέμα «Local Governments and Social Economy Stakeholders - Allies for the intelligent and sustainable development of cities», καθώς οι ερευνητικές δραστηριότητες του στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας επιλέχθηκαν ως Ευρωπαϊκή καλή πρακτική από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Η σχετική εισήγηση με θέμα “Innovative Active Inclusion Partnerships during austerity times – The City o fAthens Local Strategy on Social Innovation and Entrepreneurship” παρουσιάσθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση στο πλαίσιο Στρογγυλού Τραπεζιού με τίτλο “Size and level of local Governments - Impact on collaborations with the Social and Solidarity Economy”, που επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ Κοινωνικής Οικονομίας (The Global Social Economy Forum) είναι μία διεθνής ένωση που προωθεί διαδικασίες δικτύωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (www.gsef-net.org). Ιδρύθηκε στη Σεούλ το 2013 και τα μέλη του περιλαμβάνουν οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δίκτυα φορέων κοινωνικής οικονομίας από 78 χώρες.<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας