Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007, 6 του Ν. 3613/2007


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας