16/3/2017, "Υγεία και Ασφάλεια στα Εργαστήρια του ΤΕΙ Αθήνας"
Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα "Υγεία και Ασφάλεια στα Εργαστήρια του ΤΕΙ Αθήνας" στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας.
*θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας