Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Σ.Τ.Ε.Κ.) και του ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο συνεργασίας: Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Δείτε όλα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας^ Αρχή Σελίδας