Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας
Υποβολή Αιτήσεων από 24/04/2017 έως 23/06/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη, Αίτηση Εισαγωγής, Έντυπο Συστατικής Επιστολής

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/sdo/dmyp/healthmanage/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816
<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας