Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας (Παράταση υποβολής αιτήσεων)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ύστερα από σχετική παράταση μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης μέχρι και την 7η Ιουλίου 2017.


Υποβολή Αιτήσεων από 24/04/2017 έως 23/06/2017


Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη, Αίτηση Εισαγωγής, Έντυπο Συστατικής Επιστολής

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/sdo/dmyp/healthmanage/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816
<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας