Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (Παράταση υποβολής αιτήσεων)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Παράταση υποβολής αιτήσεων - Δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2017
(εξαιρείται το διάστημα από την 10η Ιουλίου έως την 03η Σεπτεμβρίου)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15/05/2017 έως 15/06/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/stef/topografias/geospatial/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816
<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας