Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο ΆρθροΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/05/2017 έως 14/07/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε τηνιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816&lang=el

<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας