Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» του Τμήματος Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2017 έως 25/06/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/sgtks/graphics/smartpack/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας