Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Εργασία» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/06/2017 έως 10/06/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/categories.php?mid=15947&id=35654&lang=el

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816&lang=el
<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας