Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Τμημάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 20/06/2017, 10:00 πμ.

Τεύχος Διακήρυξης

<< Προκηρύξεις Διαγωνισμών ^ Αρχή Σελίδας