Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών-εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Προκηρύξεις ανα σχολή:

 

 

 


<< Προκηρύξεις Θέσεων ^ Αρχή Σελίδας