Π.Μ.Σ. «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας (Παράταση υποβολής αιτήσεων)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας έως 30/09/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 09/05/2017 έως 12/07/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://master-isicg.teiath.gr/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας