Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβαλλοντος του Πανεπιστήμιου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 26/06/2017 έως 14/07/2017, Δευτέρα έως Τετάρτη και ώρες: 11.30π.μ.-13.30μ.μ. και από
                                                             28/08/2017 έως 04/09/2017, καθημερινώς και ώρες: 11.30π.μ. - 13.30 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη, Αίτηση

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.museum-studies.uoa.gr

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816

<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας