Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ε.Π.
 σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.)
 στα Τμήματα:

1. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών,

2. Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας,

3. Μαιευτικής,

4. Νοσηλευτικής,

5. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε,

6. Εμπορίας και Διαφήμισης και

7. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε


 Δείτε την Προκήρυξη<< Προκηρύξεις Θέσεων ^ Αρχή Σελίδας