Παρατείνεται η σίτιση των φοιτητών, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητάς τους, για το χρον. διάστημα από 1/10/2017 έως και 31/10/2017.
Παρατείνεται η σίτιση των φοιτητών, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητάς τους, για το χρον. διάστημα από 1/10/2017 έως και 31/10/2017.<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας