ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΙΔΙΩΤΕΣ)
ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018 ΣΤΙΣ 11/05/2018.
<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας