20/06/2018 Διάλεξη για την πνευματική ιδιοκτησία

Διάλεξη του Δρ. Λέανδρου Λεφάκη, Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με τίτλο
"Η διανοητική ιδιοκτησία στα πεδία των εφαρμοσμένων τεχνών"

 Προστασία καινοτομίας, Έρευνας και Δημιουργηκότητας στον Σύγχρονο Πολιτισμό


 

 << Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας