13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/06/2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 26-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2

<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας