18 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 06-09-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 6-09-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 1.

Link:

<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας