20 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 18-09-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 2-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2.

Link:

 


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας