22 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 16-10-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 16-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2

Link:

 


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας