Η Ιστορία του ΤΕΙ Αθήνας
Προκηρύξεις
Τα Νέα του ΤΕΙ
Οικονομικά στοιχεία ΤΕΙ Αθήνας
Σύλλογοι Φορείς
Φωτογραφίες και βίντεο του ΤΕΙ
Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΤΕΙ Αθήνας
Οργανισμός ΤΕΙ Αθήνας
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Θύλακες Αριστείας ΤΕΙ Αθήνας
 
Με την υπ' αριθμόν 571/20-01-2014 απόφαση του πρόεδρου του ΤΕΙ Αθήνας, έχει συγκροτηθεί επιτροπή σύνταξης του Οργανισμού.

^ Αρχή Σελίδας