Ονοματεπωνυμο : ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Όνομα Πατρός : Σωτήριος
 Τόπος Γεννήσεως : Κοίτα Λακωνίας
 Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω
Τηλ: 210 5385 560 -1-2, Fax: 210 5911590
e-mail: proedr@teiath.gr, brat@teiath.gr
 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με δύο παιδιά

ΣΠΟΥΔΕΣ

1985 - 1990: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Περιεκτικότητα του Σεληνίου σε Τρόφιμα και Βιολογικά Δείγματα και η Σχέση τους με τον Καρκίνο» (βαθμός: Άριστα)

1978 - 1983: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός: Λίαν Καλώς)

1974 - 1977: Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, Ανωτέρα Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΚΑΤΕΕ Αθηνών Τμήμα Φυτικών Προϊόντων (βαθμός: Λίαν Καλώς)

 


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1971 - 1973: Έφεδρος Ανθυπολοχαγός ΣΕΜ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. (1975 - 1976) Ελληνική Ζυθοποιία ΦΙΞ και ΑΛΦΑ, Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

2. (1977) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. «COCA COLA», Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, (1978-1980) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. «COCA COLA», Υπεύθυνος Επιθεώρησης Ποιοτικού Ελέγχου των περιφερειακών εργοστασίων της εταιρείας (Κέρκυρα, Ρόδος, Τρίκαλα, Κρήτη).

3. (1980) Βοηθός Εργαστηρίων ειδικότητας Τεχνολογίας «Λιπών και Ελαίων» της Ανώτερης Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του ΚΑΤΕΕ Αθηνών.

4. (1986) Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

5. (1990) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

6. (1998) Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

7. (2001) Αναπληρωτής Καθηγητής σε Προσωποπαγή θέση.

8. (2002) Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων σε Μόνιμη Τακτική θέση.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. (2005 - 2013) Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας με ειδίκευση στην «Ενόργανη Ανάλυση των Τροφίμων» και γενικότερα σε θέματα Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Μικροβιολογίας, και Νομοθεσίας Τροφίμων.

2. (2005 - 2013) Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας.

3. (2005 - 2008) Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

4. (2000 - 2005) Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας.

5. (1994 - 1997) Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας.

6. (1998 - 2000) Υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων Υποδομής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

7. (1985-2007) Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. (1975 - 1976) Ελληνική Ζυθοποιία ΦΙΞ και ΑΛΦΑ, Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

2. (1977) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. «COCA COLA», Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, (1978 - 1980) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. «COCA COLA», Υπεύθυνος Επιθεώρησης Ποιοτικού Ελέγχου των περιφερειακών εργοστασίων της εταιρείας (Κέρκυρα, Ρόδος, Τρίκαλα, Κρήτη).

3. (1980) Βοηθός Εργαστηρίων ειδικότητας Τεχνολογίας «Λιπών και Ελαίων» της Ανώτερης Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του ΚΑΤΕΕ Αθηνών.

4. (1986) Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

5. (1990) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

6. (1998) Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

7. (2001) Αναπληρωτής Καθηγητής σε Προσωποπαγή θέση.

8. (2002) Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων σε Μόνιμη Τακτική θέση.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. (1994 - 1995 και 1996 - 1997) Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας.

2. (1997-2001) Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

3. (1994-1998) Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

4. (2008-2009) Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου των Κολλεγίων.

5. (2011-σήμερα) Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο

1. (1993 - 2000) Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου M.Sc. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων σε συνεργασία με το University of Lincolnshire της Μεγάλης Βρετανίας σε θέματα Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων.

2. (1996 - 2000) Επίβλεψη μεταπτυχιακών μελετών (master project) του Μ.Π.Σ του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Lincolnshire & Humbershide του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Σε Προπτυχιακό Επίπεδο στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

1. Έκτακτος Βοηθός Εργαστηρίου με διδακτικό έργο Εργαστηριακές ασκήσεις στα Εργαστήρια Χημείας (Ανόργανη και Ποσοτική Αναλυτική Χημεία), Μικροβιολογίας Τροφίμων, Γενικής Μικροβιολογίας, Υγιεινής Εργοστασίων Τροφίμων και Συσκευασίας Τροφίμων του Τμήματος Φυτικών Προϊόντων της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του ΚΑΤΕΕ Αθηνών (1977-1980).

Στο ίδιο χρονικό διάστημα και για 3 συνεχή εξάμηνα διδασκαλία στα αντικείμενα Γενικής Μικροβιολογίας και Υγειονομικής Μηχανικής Ι του Τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Ανωτέρας Σχολής Παραϊατρικών Επαγγελμάτων του ΚΑΤΕΕ Αθηνών.

2. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων και Εργαστηριακών Ασκήσεων στα μαθήματα:

- Ανάλυση Τροφίμων ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο-Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων),

- Ανάλυση Τροφίμων Ι (θεωρία και εργαστήριο-Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών) (1990 - 2006).

- Νομοθεσία & Προδιαγραφές Τροφίμων (2002 - 2007).

3. Εργαστηριακές Ασκήσεις στα μαθήματα: [Ποσοτική Αναλυτική Χημεία - Συσκευασία τροφίμων - Μικροβιολογία Τροφίμων - Χημεία Τροφίμων - Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών/Λαδιών - Ανάλυση τροφίμων (1980 - 1989)].

 

Σε δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ ΤΕΙ-Α, ΚΕΚ ΤΕΙ-Π και Ιδιωτικά ΚΕΚ

1. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - ΙΕΚ (1990 - 1994)

Διδασκαλία των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων:

α. Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας και

β. Ποιοτικού ελέγχου Φαρμάκων και Καλλυντικών στο ΙΕΚ Ηλιουπόλεως 1990 - 1991 και στο ΙΕΚ Δυτικής Αττικής (1992 - 1994).

2. Εκπαιδευτικά προγράμματα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΕΚ).

α. Διδασκαλία θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του προγράμματος «Τεχνολογία Τροφίμων» με 220 ώρες από θέση Συντονιστή του προγράμματος και εισηγητή με 74 εισηγήσεις.

β. Διδασκαλία σε εκπαιδευτικά προγράμματα (ΚΕΚ) που διεξήχθησαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με εισηγήσεις από 16-28 ώρες/πρόγραμμα.

3. Διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (1 πρόγραμμα στο ΚΕΚ του ΤΕΙ Πειραιά και σε άλλα ιδιωτικά ΚΕΚ (ΔΕΚΑΣΕΚ 1, Ζ-INVEST 2, ΚΕΚΑ 1).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

- Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων.

- Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (εκλεγμένος για μια θητεία στον Τομέα Παιδείας της Ένωσης Χημικών, και μια θητεία στον Τομέα Τροφίμων) (2000-2003).

- Member of the Institute of Food Technology (USA).

- Member of the Society for Applied Bacteriology (UK).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Μελέτη παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας και διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας παρασκευής αυτών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙ (2005 - 2008).

2. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Αξιοποίηση αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή φυσικών αντιοξειδωτικών και αντιμικροβιακών και εφαρμογή αυτών σε διάφορα προϊόντα τροφίμων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης Ι (2004 - 2007).

3. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Μελέτη απωλειών συστατικών στην άλμη και μεταβολών στην ποιότητα της φέτας κατά τη διακίνηση και συντήρησή της σε διάφορες θερμοκρασίες» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης Ι (2005 - 2008).

4. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Σύγχρονες Εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων στην ανάλυση φυτοφαρμάκων και τη βιορόφηση» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας (2005 - 2007).

5. Μέλος ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Health Quality of Fish Products» 94/c 179/090 XIV/D/1/QUALPOISS (1994 - 1996) University of Hull.

6. Μέλος ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Λειτουργικές Ιδιότητες και Χρησιμοποίηση των Πρωτεϊνών μερικών Cucurbitaceae σε Προϊόντα Τροφίμων» (1992 - 1994).

7. Μέλος ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Καταλληλότητα και Δυνατότητες Αξιοποίησης Ψαριών του Γλυκού Νερού με Κονσερβοποίηση σε Μονάδες Μικρής Κλίμακας» (1990 - 1991).

8. Μέλος ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Τριαδικά Σύμπλοκα Μεταλλικών Στοιχείων Μετάπτωσης με Νουκλεοβάσεις, Νουκλεοζίτες και Αμινοξέα ή Πεπτίδια» (1988 - 1991).

9. Μέλος ερευνητικής ομάδας με τίτλο έργου: «Σύνθεση Νέων Χημικών Νουκλεάσων Στοιχείων Μετάπτωσης. Μελέτη της καταλυτικής τους Δράσης με DNA & RNA και Ολιγονουκλεοτίδια» (1998 - 2000).

10. Συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες (Robberecht H., Zachara, B.) και κρατικούς φορείς (Department of Agriculture, US.) σε collaboratory studies ανάλυσης για το ολικό περιεχόμενο σελήνιο σε δείγματα τροφίμων και γεωργικών σπόρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως Standard Reference Materials (1990 - 1993).

11. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - ΕΠΕΑΕΚ» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 1998 - 2001.

12. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Έργου «Αναμόρφωση του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων» (1997 - 2000).

13. Επιστημονικός υπεύθυνος/συντονιστής του έργου της «Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης όλων των ΤΕΙ της χώρας» με επισπεύδον Ίδρυμα το ΤΕΙ Αθήνας (2006 - 2009).

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

1. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. και ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. (1978), «Μικροβιολογία Τροφίμων», Αθήνα (σελίδες 231).

2. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. - ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. (1999), «Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΤΕΕ Α΄ τάξη 2ου κύκλου, Ειδικότητα: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου, ΟΕΔΒ, Αθήνα (σελίδες 374).

3. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. - ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. (2000), «Εργαστηριακός Οδηγός - Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΤΕΕ Α΄ Τάξη 2ου κύκλου, Ειδικότητα: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου, ΟΕΔΒ, Αθήνα (σελίδες 107).

4. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ. - ΚΟΤΟΝΙΑΣ, Γ. (2006), «Προδιαγραφές Τροφίμων - Νομοθεσία» ΤΕΕ 2ος κύκλος, Ειδικότητα: Διατροφής- Διαιτολογίας. Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, ΟΕΔΒ, Αθήνα (σελίδες 340).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (2003), «Ενόργανη Χημική Ανάλυση σε Τρόφιμα και Ποτά», Έκδοση Β΄ ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (σελίδες 581).

2. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (2001), «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης σε Τρόφιμα και Ποτά», Έκδοση Β΄, ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (σελίδες 420).

3. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (2004), «Νομοθεσία Τροφίμων», Έκδοση Α΄, ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (σελίδες 131).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α.1. Σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

1. BRATAKOS M.S., Zafiropoylos T.F., Siskos P.A. and Ioannou P.V., «Selenium in Food Produced and Consumed in Greece», Journal of Food Science 52: 817-822 (1987)

2. BRATAKOS M.S., Zafiropoylos T.F., Siskos P.A. and Ioannou P.V., «Total selenium concentration in taped and Bottled Drinking water and crystal waters of Greece», The Sci. Total Env. 76:49-54 (1988)

3. BRATAKOS M.S., Zafiropoylos T.F., Siskos P.A. and Ioannou P.V., «Selenium losses on cooking Greek foods», Int. J. of Food Science and Technology 23:585-590 (1988)

4. BRATAKOS M.S. and Ioannou P.V., «The regional distribution of selenium in Greeks cereals», The Sci. of the Total Env.,84:237-247 (1989)

5. BRATAKOS M.S., Kanaki H.C., Vasiliou-Waite A. and Ioannou P.V., «The nutritional selenium status of healthy Greeks», The Sci. of the Total Env., 91:161-176 (1990)

6. BRATAKOS M.S., Voulterakos Th.P. and Ioannou P.V., «Selenium status of cancer patients in Greece», The Sci. of the Total Env., 92:207-222 (1990)

7. Apergis G., Alexopoulos T., BRATAKOS M.S. and Katsorchis T., «Scanning electron  microscopy of the granular layer of rat cerebellar cortex», Micr. Electr. Biol. Gel. 15:119-130 (1991)

8. BRATAKOS M.S., and Ioannou P.V., «Selenium in human milk and dietary selenium  intake by Greeks», The Sci. of the Total Env., 105: 101-107 (1991)

9. Maroudas Ch. and BRATAKOS M.S., «UV curable polyester coatings for wood and ligneous substrates», European J. Polymers Paint Color, 181:669-671 (1991)

10. BRATAKOS M.S., and Ioannou P.V., «Selenium in Human Gallstones», J. Environ. Sci. Health A27 (3), 947-952 (1992)

11. Lazos E.S., Aggelousis G. And BRATAKOS M.S., «The fermentation of trahanas: a milk - wheat flour combination», Plant Foods for Human Nutrition, 44:45-62 (1993)

12. BRATAKOS, M.S., Lazos, E.S., Bratakos, S.M., «Chromium content of selected Greek foods», The Sci. of The Total Env. 290, 47-58 (2002).

13. Michael Murkovic, Sonja Lechner, Ariane Pietzka, Michael BRATAKOS and Evangellos Katzogiannos, «Analysis of minor components in olive oil», Journal of Biochemical and Biophysical Methods 6, 155-160 (2004) [this paper was one of the top 10 downloaded papers of the journal of Biochemical and Biophysical Methods in 2005].

14. Sotirios M. Bratakos, Andriana E. Lazou., Michael S. BRATAKOS, Evangelos S. Lazos. «Aluminium in food and daily dietary intake estimate in Greece», Food Additives and Contaminants: Part B, Surveillance, 5 (1), 33-44 (2012)

15. ΒRATAKOS, M. et al.,. High Level of Heterogeneity Among Listeria monocytogenes «Isolates from Clinical and Food Origin Specimens in Greece», Foodborne Pathogens and Disease 9 (9), 848-852 (2012)

 

Α.2. Σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

16. Λάζος Ε., ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ και Αγγελούσης Γ., «Περιεκτικότητα σε αλάτι μερικών snacks, προϊόντων αρτοποιίας και  αλατισμένων ξηρών καρπών», Επιθεώρηση Τεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων 4: 98-101, (1983)

17. E. Eυμορφόπουλος, Θ. Αλεξανδρόπουλος, Μ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ. Dillon, P. Barlow. «Προσδιορισμός ολικού υδραργύρου στα αλιεύματα με τον Mercury Analyzer», Δελτίον Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 45(2), 112-116 (1994)

18. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ. et al., «Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακαχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ στο θεραπευτικό τους σχήμα», Quarterly scientific, online journal of A΄ Νursing department, www.vima-asklipiou.gr 76-93 (2011)

 

Β. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1985), «Περιεχόμενο σε σελήνιο των ζωικών τροφίμων της Ελλάδος», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Εφαρμοσμένη Χημική Έρευνα και Τεχνολογία», Πάτρα 2-7/12/1985

2. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1988) «Διαιτητικές λήψεις σεληνίου από τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ελλάδα και επίδραση του μαγειρέματος στο περιεχόμενο σελήνιο επιλεγμένων τροφίμων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», Αθήνα, Μάρτιος 1989

3. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1990), «Συγκέντρωση σεληνίου σε περιβαλλοντικά δείγματα νερού», 2ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδος και Κύπρου «Χημεία και Περιβάλλον», Αθήνα, 28/9 - 2/10/1990

4. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1993), «Σελήνιο σε παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου: νεφρόλιθοι και γεροντικοί καταρρακτώδεις πυρήνες φακών», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Χημεία και Βιομηχανία Τροφίμων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», Αθήνα, 15 - 18/3/1993

5. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1994), «Προσδιορισμός ολικού υδραργύρου στα αλιεύματα με Mercury Analyzer», 6ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25 - 28/11/1993

6. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (1996), «Συγκέντρωση χρωμίου σε τρόφιμα που παράγονται και καταναλώνονται στην Ελλάδα. Διαιτητική λήψη χρωμίου», 5ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδας και Κύπρου «Χημεία και καταναλωτικά αγαθά», Λευκωσία 4 - 7/9/1996

7. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ.Σ. (2001), «Χημικοί Αισθητήρες Αερίων στην Βιομηχανία Τροφίμων» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας «Ενόργανη Ανάλυση - Διαπίστευση Εργαστηρίων», Πειραιάς 10 - 13/3/2001

8. BRATAKOS, M.S. (2002), «Comparative Studies on the pro-and antioxidant activities of edible oils using hemiluminescence», 3rd International Aegean Analytical Chemistry Days, October 2002.

9. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, M.Σ. (2003), «Διαιτητικές λήψεις μεταλλικών στοιχείων από την κατανάλωση δημητριακών καρπών και των προϊόντων τους», 30 Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής και Παγωτού, ΟΛΠ, Πειραιάς.

10. BRATAKOS, M. S. (2003), «Rheological applications to edible coating technology», 3rd International Packaging Congress & Exhibition. Izmir Turkey, 3-6 December 2003.

11. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ. Σ. (2004), «Dietary intakes of mineral elements», 3rd Hellenic symposium on food Hygiene & food Technology- Legislation, Hygiene & food Quality», Αthens, Greece 2004.

12. BRATAKOS, M. S. (2005), «On the proximate composition & antinutrients in different chickpeas (Cicer arientinum) and peas (Pisum sativum)», 4th International Congress on Food Technology «Accessing Useful Technologies... Optimising Food safety and Nutrition», Athens, 2005.

13. BRATAKOS, M.S. (2007), «Influence of fat and hydrocolloids on batter-type dough rheological behaviour», 5th International Congress on Food Technology «Consumer protection through food process improvement & innovation in the real world», Thessaloniki 9-11 March 2007.

14. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, Μ. Σ. (2009), «Εφαρμογή γονοτυπικής ανάλυσης με τη μέθοδο Multiple Locus Varible number of tandem repeat (MLVA) Listeria monocytogenes απομονωμένα από διατροφικά και κλινικά δείγματα» 30 Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ρέθυμνο 15-17 Οκτωβρίου 2009.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εισηγητής στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο μάθημα της Χημείας Τροφίμων πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (1991-1995 και 2001- 2012).

2. Μέλος εισηγητικής επιτροπής πλαισίου σπουδών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τον Τομέα Χημικών Εργαστηριακών  Εφαρμογών (1999-2000).

3. Κριτής του βιβλίου «Γενική Χημεία Α΄ τάξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον Τομέα των Χημικών Εργαστηριακών  Εφαρμογών των ΤΕΕ (2000).

4. Επιστημονικός Συνεργάτης του ΟΕΕΚ στην αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών του Τομέα Τροφίμων και Ποτών (1998-2000).

5. Συντονιστής της Ομάδας Συντακτών οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των IEK «Τεχνικός Επεξεργασίας και Εμφιάλωσης Νερών και Αναψυκτικών» (1999-2000)

6. Ομιλητής Σεμιναρίων στην Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών, ΕΛΚΕΠΑ, ΕΘΙΑΓΕ (1992-1995).

7. Ενεργό μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, αρ. μητρώου 402655) (από 2002 έως σήμερα).

8. Αξιολογητής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην πρώτη και δεύτερη πρόσκληση των ερευνητικών προγραμμάτων Αρχιμήδης Ι και ΙΙ (2003 & 2004).

9. Αξιολογητής μελετών και προτάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ν.1892/1990) (1996-1998).

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σύνολο ετεροαναφορών 147

Ετεροαναφορές τα τρία τελευταία έτη (2011-2013): Σύνολο 37

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (Ενδεικτικές από ένα σημαντικό αριθμό)

1. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (1991), «Φασματοσκοπία IR-Βασικές αρχές. Ταχείες μέθοδοι ανάλυσης στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων», Ένωση Ελλήνων Χημικών - Τμήμα Τροφίμων, Οκτώβριος 1991, Αθήνα.

2. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (1994), «Η σπουδαιότητα των Ιχνοστοιχείων στη ζωή του ανθρώπου», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Απρίλιος 1994, Αθήνα.

3. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (1997), «Προμαγειρεμένα τρόφιμα», Ένωση Ελλήνων Χημικών, Νοέμβριος 1997, Αθήνα.

4. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (1998), «Θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Απρίλιος 1998, Αθήνα.

5. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (2000), «Χημικοί κίνδυνοι και Ασφάλεια Τροφίμων», Ένωση Ελλήνων Χημικών, Οκτώβριος 2000, Αθήνα.

6. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (2002), «Οι προοπτικές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στην αναβάθμισή της», Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Μάρτιος 2002, Αθήνα.

7. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (2003), «Διαπίστευση Εργαστηρίων Τροφίμων. Το πρότυπο ISO/IEC 17025», Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2003, Θεσσαλονίκη.

8. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (2006), «Εκχύλιση, Αντιοξειδωτική και Αντιμικροβιακή Δράση των Καροτενοειδών από Απόβλητα Μονάδας Επεξεργασίας Τροφίμων», ΤΕΙ Αθήνας, 2ο Συνέδριο ΕΠΕΑEΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Νοέμβριος 2006.

9. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Μ.Σ. (2007), «ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα στη διατροφή του ανθρώπου», Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, Νοέμβριος 2006, Αθήνα.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ειδικός επιστήμονας, τεχνικός σύμβουλος σε Δημοτικούς φορείς και Ιδιωτικά Γραφεία που ασχολούνται με τη βιομηχανία τροφίμων γενικότερα και ειδικότερα με συστήματα ISO και HACCP. Κύριος μελετητής επτά (7) μελετών και σε άλλες εννέα (9) μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Συντήρηση της σουλτανίνας σε χαμηλές θερμοκρασίες και αριστοποίηση των συνθηκών (Σάλιαρης και ΣΙΑ, ΕΠΕ Κόρινθος).

2. Συνθήκες ομογενοποίησης πορτοκαλοχυμού προς αποφυγή σχηματισμού στοιβάδων (Γεωργικός Συνεταιρισμός Σπάρτης).

3. Τεχνική μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίου πόσιμου νερού στο Καινούργιο Ν. Μεσσηνίας (Δ. Μπογιατζή Ο.Ε.).

4. Παραγωγή και τυποποίηση πράσινων ελιών ως προϊόντα γαλακτικής ζυμώσεως (Καινούργιο Ν. Μεσσηνίας, Δ. Μπογιατζή Ο.Ε.).

5. Μελέτη του ρόλου του χρωμίου στη ζωή (Αθηναϊκή βυρσοδεψία Α.Ε., Ορφέος 7, Ρουφ).

6. Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στην διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κονσερβοποιημένων ελιών (Αντωνόπουλος Δ., Άνω Λιόσια).

7. Μεθοδολογία εκπίκρανσης πράσινων ελιών με ανθρακική σόδα (Α. Μοσχοχλαϊδής Ο.Ε., Άμφισσα).

 

 

 


^ Αρχή Σελίδας