Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Προκηρύξεις Θέσεων
Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Βρέθηκαν 2 Προκηρύξεις Διαγωνισμών
 
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Τμημάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
(τελ. ενημ. 02/05/2017)
 
^ Αρχή Σελίδας