Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Προκηρύξεις Θέσεων
Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
Προκηρύξεις Θέσεων
Βρέθηκαν 7 Προκηρύξεις Θέσεων
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεις μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 (νέο)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
 
^ Αρχή Σελίδας