Ανακοινώσεις του ΤΕΙ
Σύνοδοι Προέδρων ΤΕΙ - Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Το Περιοδικό "Τεχνολογικά Χρονικά"
To περιοδικό της Βιβλιοθήκης
Ορκωμοσία Πτυχιούχων
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ
Βρέθηκαν 59 Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση για συμμετοχή στη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, για δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού και περιεχομένου
 
Προκήρυξη του ΠMΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με τίτλο: «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 113.29kb
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 4 με τίτλο «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 464617
 
Προκήρυξη του ΠΜΣ Πληροφορικής με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia TIM)
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 50.5kb
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
 
Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ με θέμα "Ποιότητα & Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Αθήνας" στις 03 Απριλίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας
 
Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Τεχνολογικά Χρονικά» A τρίμηνο 2014
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 2.62mb
 
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα από τη Θεωρία στην Πράξη
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών αναλωσίμων» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Medical Image SCIence through Luminescence (MISCIRLU)» της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με κωδικό 1476
 
Δημιουργία Ορχήστρας
 
Διευκρινιστική ανακοίνωση επί της αριθμ. 1172/27-02-2014 Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών, περιφερειακών Η/Υ, γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο του υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με MIS 377048
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο "Η ακαδημαϊκη εκπαίδευση στο πεδίο των Γραφικών Τεχνών", Δευτέρα 17/03/2014
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 1.09mb
 
[Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] Παράταση 2ης Πρόσκλησης
 
“Σεμινάριο Παρουσίασης Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας”, Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ - Α
 
Βιωματικό Σεμινάριο για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας για την κατανόηση του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης σε συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32.5kb
 
Εντατικό Ομαδικό Πρόγραμμα για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα "Εκπαίδευση σε στρατηγικές Διαχείρησης Στρες"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
Κύκλο Σεμιναρίων για τους κωφούς- βαρύκοους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα "Το άγχος και οι επιπτώσεις του στην καθημερινή ζωή"
  Unkown Document Unkown Document | Μέγεθος Αρχείου 81.23kb
 
Εθνικό Σημείο Επαφής στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το πρόγραμμα Horizon 2020
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο: «Master Programme in Information Systems»
 
Διευκρινιστική ανακοίνωση επί της αριθμ. 998/19-02-2014 Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού (τμήμα 5) για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191)
 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECTS ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ DS ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 1.05mb
 
Παροχή Διευκρινήσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την πιστοποίηση από ανεξάρτητη αρχή πέντε μονάδων μαζικής εστίασης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO:22000:2005 στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» με κωδικό MIS372969
 
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού (τμήμα 5) για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191)
 
A' τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
 
Παροχή Διευκρινήσεων για τα είδη 19 και 20 της υπ’ αριθ. 503/29-01-2014 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [14] με MIS 379389
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεις μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014
 
Παροχή Διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 223/17-01-2014 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Διάχυση και Προβολή» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» (κωδικός ΟΠΣ 372969)
 
Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα ∆ιμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2014
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 92.91kb
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ 2013 - 2014
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 41.31kb
 
Τυπωμένα Ηλεκτρονικά @ Έξυπνη Συσκευασία
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 800.35kb
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Διάχυση και Προβολή» της πράξης «Εστίαση» (κωδικός ΟΠΣ 372969)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 51.02kb
 
Πρόγραμμα διήμερης εκστρατείας Τμήματος Νοσηλευτικής με Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 -14
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 113.12kb
 
Θύλακες Αριστείας ΤΕΙ Αθήνας
 
Ακαδημαϊκή - μορφωτική συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 62.85kb
 
Εθελοντική δράση με τίτλο "Εφηβική ακμή εν αποδρομή" του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
 
Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2013
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 275.2kb
 
Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 74.5kb
 
Ερευνητική και Εκπαιδευτική Συνεργασία Ελλάδας - Κίνας
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 3.87mb
 
Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης
 
Ανακοίνωση Υποτροφιών Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 
Το ΕΔΕΤ συμβάλλει στην παροχή Mobile Internet στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με προνομιακό κόστος
 
Το Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει την δυνατότητα διενέργειας και υπερηχογραφημάτων σώματος και αγγείων
 
Ημέρα διακοπής καπνίσματος
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 164.94kb
 
Διάκριση φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας σε διαφωνισμό για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος ERASMUS
 
Υπηρεσία Αναζήτησης Συγκατοίκων & Φοιτητικής Στέγης
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 341kb
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»
 
Ανακοίνωση "Καθορισμός κόστους ανθρωπομήνα μελών ΕΠ"
 
Απόκτηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)
 
Νέος επιπρόσθετος εξυπηρετητής εξερχόμενης(SMTP) αλληλογραφίας με όνομα mobmail.teiath.gr
 
^ Αρχή Σελίδας