Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (CYPRUS) (12/09/2017)
INTERNSHIP - ESTONIA (05/09/2017)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (04/09/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (20/06/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (25/05/2017)
ERASMUS_PLACEMENT_OFFER_CYPRUS (12/05/2017)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (10/02/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (13/01/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (20/12/2016)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
Adobe Acrobat Document ERASMUS/ΣΠΟΥΔΕΣ
Adobe Acrobat Document ERASMUS/ERA-PLACES
ERASMUS/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ε.Π.
ERASMUS/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχω δικαίωμα συμμετοχής;
Το Προσωπικό του Ιδρύματος αποστολής που συμμετέχει στην επιμόρφωση του προσωπικού πρέπει να εργάζεται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Εάν ο οργανισμός υποδοχής είναι Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, απαιτείται επίσης να διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη του προσωπικού που είναι:
-Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+
-Υπήκοοι άλλων χωρών εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα όπου εργάζεται το μέλος του προσωπικού αντίστοιχα.

Το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης υποδοχής απαιτείται να διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης - εταίροι πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το σχέδιο εργασίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό που πραγματοποιεί την επίσκεψη.

Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης;
Η μετακίνηση μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως πέντε εργάσιμες ημέρες επιμόρφωσης.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ;
Η κινητικότητα μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες. Το μέλος Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορεί να μετακινηθεί στις χώρες με τις οποίες το ΤΕΙ-Α έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, το Προσωπικό μπορεί να απευθύνεται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός του ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων όπου και υπάρχουν αναρτημένοι οι σχετικοί πίνακες διμερών συμφωνιών ανά Σχολή και ανά Τμήμα.


Δίνεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις πρώτης κινητικότητας;
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή στη κινητικότητα όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μελών Δ.Π και Ε.Π. θα δίνεται προτεραιότητα σε μέλη Δ.Π. και Ε.Π. που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά.
 

Πώς θα ασφαλιστώ;
Πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή του σε μία από τις 27 χώρες της Ε.Ε., το μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού δύναται να προμηθευτεί - από τον ασφαλιστικό του φορέα - την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης.
 

Πού θα μείνω στο εξωτερικό;
Η εύρεση διαμονής γίνεται από το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. ή Δ.Π.


^ Αρχή Σελίδας